ไส้เดือนสีน้ำเงิน Blue worm โดย รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง

[youtube]https://youtu.be/HbQEgaqnw7k[/youtube]

ไส้เดือนสีน้ำเงิน Blue worm เป็นไส้เดือนที่มีความสามารถในการขยายพันธุ์เร็ว ในการกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก และนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ำ เพราะเป็นไส้เดือนที่เลี้ยงง่าย มีลักษณะลำตัวผอม ยาว ลำตัวจะมีสีม่วงเข้ม บางส่วนมองเห็นเป็นประกายสีน้ำเงิน เหมาะสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ซึ่งไส้เดือนสีน้ำเงินยังมีคุณสมบัติพิเศษ มีกลิ่นหอมคล้ายดอกโมกเมื่อจับตัวเอามาไว้ในมือ จะขับกลิ่นดอกโมก ออกมาจากตัวด้วยสัญชาตญาณ และมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราที่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1867-0907

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.