ขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559

กรมการข้าว ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ร่วมกับ 8 องค์กรในเครือ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และส่งผลงานวิจัยได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://register.brrd.in.th/ สอบถามเพิ่มเติม กองวิจัยและพัฒนาข้าว 0 2940 6927

Leave a Reply

Your email address will not be published.