ประชุมคณะกรรมการกำกับดูและการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มก.

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูและการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ