สวพ.มก. แสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 39 ปี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มก. เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 39 ปี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.