เปิดการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2 ครั้งสุดท้ายของปี 2559

TrainAnimalForSci

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2 ครั้งสุดท้ายของปี 2559 ดังนี้

ครั้งที่ 18 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559  และ ครั้งที่ 19 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม และท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับการอบรม สามารถสำรองที่นั่งกับ สพสว. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://thaiiacuc.nrct.go.th/license หรือสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 483, 496, 497, 549  และ email:  admin@labanimals.net