สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. จัดธรรมเทศนา ครั้งที่ 3 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. จัดธรรมเทศนา ครั้งที่ 3 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม ในหัวข้อ “พบความสุขในชีวิตด้วยธรรมวิจัย”