ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังนี้

โครงการฝึกอบรมของฝ่ายเครื่องมือฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม | Downloadใบสมัคร