ขอเชิญร่วมงาน “โครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัด “โครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียด คลิก

สอบถามเพิ่มเติม ; ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ 0 2561 3480 ต่อ 222