ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยส่งผลงานได้ที่ https://www.psued.org/ และลงทะเบียนได้ที่ website ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โทรศัพท์ 0 7428 2251-2 / e-mail: wilailuck.p@psu.ac.th