สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “R2R ไม่ยากอย่างที่คิด”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “R2R ไม่ยากอย่างที่คิด” โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องไพลิน ชั้น3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ