คอบช. จัดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าปี 2557 กลุ่มเรื่องข้าว

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จัดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าวภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30-17:00 น. ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผู้สนใจร่วมการสัมมนา กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. 02-561-2445 ต่อ 405 และ 404 e-mail: nrctrpcd@hotmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ โครงการสัมมนา แบบตอบรับ หนังสือเชิญ