ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดการฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้

 เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อนิสิต มก.

ลงทะเบียนฟรี!! | รายละเอียดเพิ่มเติม | สมัคร online

สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวพรสา พ่วงลา

02-942-8740 ต่อ 206, E-mail: rdipss@ku.ac.th