หน้าต่างกรองแสงจากรกมะขาม โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และทีมนักวิจัย

[youtube]https://youtu.be/z1G8B9FXCMw[/youtube]

หน้าต่างกรองแสงจากเส้นใยรกมะขาม ประกอบกับหน้าต่างหรือช่องเปิดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารในรูปแบบต่างๆ เช่น พัฒนาเป็นวัสดุกรองแสงที่สามารถปิดหรือเปิดได้หลายระดับ โดยเมื่อปรับยกขึ้นถึงระดับสูงสุดจะทำหน้าที่เป็นแผงกันแดดแนวนอนและเป็นหิ้งแสงที่ช่วยสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ภายในอาคาร  คุณสมบัติของหน้าต่างกรองแสงจากเส้นใยรกมะขาม สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ (แผ่นกรองแสง / อุปกรณ์กันแดดแนวนอน / หิ้งสะท้อนแสง)  ช่วยลดแสงจ้าบาดตาที่เป็นอันตรายต่อสายตา  ลดความร้อนและเสริมสร้างสภาวะน่าสบายในอาคาร  และลดการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ  ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติ   เพิ่มมูลค่าวัสดุ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ติดต่อสอบถามได้ที่  ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์  นายป้องภัย อภิพันธุ์   Professor Dr. Joseph Khedari   ภาควิชานวัตกรรมอาคาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โทร.02-942-8960-3 (ต่อ 308)

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.