ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม” ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมสามารถส่งบทความวิจัยที่ E-mail: wturesearch.ac.th@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/

สอบถามเพิ่มเติม 088 5852069 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ