สวพ.มก. จัดโครงการสัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน “KU Biomass to Energy

วันที่ 20-21 เมษายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน KU Biomass to Energy และการบรรยายหัวข้อ The History of 20 Years’ Research on Biomass Gasification : From Basic Research to commercialization โดย Professor Kunio Yoshikawa, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการนำเสนองานวิจัย “ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ”ของเหล่านักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตร์ ณ ห้องโลตัส โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.