ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิจัย” โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นความรู้เรื่อง 1.เทคนิคการหาทุนสนับสนุนการวิจัย 2.การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 3.การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการจดลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 8.30 – 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ; https://drive.google.com/file/d/0B9PFwXbbgb89ZHVzTnlBM2FKU3c/view?pref=2&pli=1

สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์ และนางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1526-7 หรือทาง E-mail: km_tu2012@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.