ผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.