ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. ประชุมหารือ โครงการจัดตั้ง “KU THINK TANK”

วันที่ 5 เมษายน 2559 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.ประชุมหารือ โครงการจัดตั้ง “KU THINK TANK” แนวคิดในการรวมพลังความคิดของศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่เสมือนคลังความรู้ ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.