ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559 (The 5th Burapha University International Conference 2016) ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-3874-5799 ,0-3810-2222 ต่อ 2561-2562

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.