ผงลดคลอเรสเตอรอลและสารต้านอนุมูลอิสระ : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ทานหนึ่งได้ถึงสอง

  เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระ ซุปเปอร์เฮลตี้ เพาว์เดอร์(Super-Healthy Powder) ผลผลิตงานวิจัยเพื่อการดูแลสุขภาพ ผลิตจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ แต่ให้ผลสองทางทั้งลดคลอเรสเตอรอล และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในขณะเดียวกัน

5

  ภาวะไขมันในเลือดสูงหรือคลอเรสเตอรอล เป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้คนทั่วโลก  และเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้น ร่างกายก็สะสมอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ขณะที่กลไกสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายกลับลดน้อยลง  ทำให้เกิดความเสื่อมถอยของเซลล์ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  ความต้องการในการดูแลสุขภาพของคนในยุคปัจจุบันที่วิถีชีวิตมีแต่ความเร่งรีบ  มักนิยมใช้วิธีบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นทางเลือกเพื่อดูแลสุขภาพ

1

2 .2

4

  นางสาวประภัสสร รักถาวร นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาสารจากธรรมชาติมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระ “Super-Healthy Powder” ที่มีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดพร้อมการต้านอนุมูลอิสระได้ในเวลาเดียวกัน  โดยเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการเสริมฤทธิ์ร่วมกัน ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์และจากพืช โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ สารโลวาสตาติน (Lovastatin) ความเข้มข้นสูงซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อรา โมแนสคัส เพอพูรัส เอ็ม 16 (Monascus purpureus M16) บนปลายข้าวแดง  เป็นสายพันธุ์จุลินทรีย์ตัวเดียวกับที่นิยมใช้กับการหมักเต้าหู้ยี้ จนสามารถผลิตสาร Lovastatin และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอีกส่วน คือสารสกัดแอนโทไซยานินจากซังข้าวโพดสีม่วง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้สูง โดยทำการศึกษาการเสริมฤทธิ์ร่วมกัน ด้วยการหาส่วนผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการเกิดฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสุด และใช้ในปริมาณที่ต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพราะรับประทานอาหารเสริมสุขภาพในปริมาณน้อยแต่จะได้ประโยชน์สูงสุด

   ผลิตภัณฑ์ผง Super-Healthy Powder พัฒนาขึ้นจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากธรรมชาติ100 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในการลดคอเลสเตอรอล และต้านอนุมูลอิสระสารที่มีความเข้มข้นสูง นอกจากสามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง ผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือต่อยอดการวิจัยยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพชนิดต่างๆ   เช่น บรรจุในแคปซูล  ผลิตเป็นชาสมุนไพรชงดื่ม ผลิตเป็นผงโรยข้าว  ซีเรียลหรืออาหารสำเร็จรูปมื้อเช้า เป็นต้น

ประภัสสร

ที่มาข้อมูล : เกษตรนวัตกรรม  ในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจ้าของผลงาน : นางสาวประภัสสร รักถาวร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร.02 561 1474

e-Mail : rdiwan@ku.ac.th

       นางสาวประภัสสร รักถาวร