ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML5 โดยศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และทีมผู้วิจัย

 

ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML5 เป็นสายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และกำแพงแสน 2 ลำต้นตั้งตรงแข็งแรง ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักดก ฝักชูเหนือทรงพุ่ม ฝักแก่มีสีฟางข้าว อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ฝักจะมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อดก ส่วนปลายของฝักโค้งขึ้นเล็กน้อย ฝักแก่มีสีฟางข้าว มีเมล็ดสีเขียวสด มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดประมาณ 75 กรัม ติดต่อได้ที่ ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 034-281266

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.