ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน “KU Biomass to Energy”

 

banner_v2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการสัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน “KU Biomass to Energy” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยรับเกียรติจาก Professor Yoshikawa จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Professor Fabrizio Scala จาก University of Naples Federico II ประเทศอิตาลี บรรยายและให้ความคิดเห็นภายในงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2559 ณ ห้องโลตัส โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาไปยัง


อีเมล์ ruttanapn@gmail.com หรือ
โทรสาร 0 2561 1985 หรือ
ลงทะเบียนออนไลน์ (คลิก)

ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559

ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรศัพท์ 0 2579 5547 ภายใน 1457, 1796, 1943 ต่อ 23

 

ดาวน์โหลดเอกสาร