ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พร้อมบุคลากร ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์

ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก และอดีตผู้บริหาร สวพ.มก. ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์