ประกาศรับข้อเสนอการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 พื้นที่ภาคกลาง

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  ประกาศรับข้อเสนอการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน (พื้นที่ภาคกลาง) ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559   ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ภาคกลาง และมีเครื่อข่าย 9 จังหวัด ได้แก่ 1. ชัยนาท 2. สิงห์บุรี 3. นนทบุรี 4. พระนครศรีอยุธยา 5. อ่างทอง 6.ปทุมธานี 7. นครนายก 8.ลพบุรี และ 9. นครปฐม  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามเวลาราชการ ซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องถึงอาคาร สนพ. ภายในเวลาที่กำหนด โดยนับวันที่ที่่ทาง สนพ. รับเอกสารเป็นสำคัญ

เอกสารที่เกี่ข้อง