ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (Focus on Education and culture for Community Development) ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.research-skru.com/conference2016
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-336975

Leave a Reply

Your email address will not be published.