ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : 2559

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2559” (National academic Conference on Education 2016: NACE 2016) ในหัวข้อ “45 ปี คณะครุศาสตร์ สร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพิ่มคุณค่าทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัย สู่การใช้นวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความผลงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/nace2016 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 241303

– เอกสารเพิ่มเติม