ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 “เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา จังหวัดชลบุรี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวโดยหมดเขตรับบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO59/Research/default.asp
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3810-2344, 0-3810-2337, 0-3810-2327

email; satiya@buu.ac.th