แชมพู อาบน้ำสุนัข KU Exto Shampoo โดย รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ

[youtube]https://youtu.be/9i2IZlg099c[/youtube]

แชมพู อาบน้ำสุนัข KU Exto Shampoo  ช่วยทำความสะอาดผิวหนัง และขนสัตว์ให้อ่อนนุ่มไม่แพ้ ช่วยกำจัดเห็บตัวอ่อน เห็บกลางวัย เห็บตัวผู้ และเห็บตัวเมียออกไข่ไม่ได้ ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1944-5865

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.