ไส้เดือนสีน้ำเงิน โดย รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง

[youtube]https://youtu.be/7j_xGrMrwrQ[/youtube]

ไส้เดือนสีน้ำเงิน มีขนาดเล็กและลำตัวผอม มีความสามารถในการกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมัก ที่มีความละเอียด (เม็ดเล็ก) และมีลักษณะนุ่มมากกว่า ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจขนาดเล็ก ลักษณะเด่นเฉพาะ คือ น้ำกลางลำตัวของไส้เดือน (Coelomic fluid)  มีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกโมก และมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราที่ผลิตสารพิษ ติดต่อสอบถามได้ที่  รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1867-0907

 

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.