ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 “The 4th Academic Science and Technology Conference 2016 : Science Technology and Innovation Creating Nation and Future ″ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนและการนำเสนอผลงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.astcconference.com/ 

สอบถามเพิ่มเติม ; ฝ่ายบริการวิชาการ 0 2592 1902