ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://apheitconference.siam.edu/

สอบถามเพิ่มเติม; 0 2457 0068 ต่อ 5241