รายการวิทยุ เรื่อง การปลูกและเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง

https://www.youtube.com/watch?v=y2haj3593pM

บทวิทยุรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

ออกอากาศวัน เสาร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

เรื่อง การปลูกและเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง

บทวิทยุโดย วิทวัส ยุทธโกศา 

……………………………………………………………