รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าร่วมงาน สัมมนา “เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงาน สัมมนา “เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่า มก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published.