ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมาษยน 2559 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://rsucon.rsu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมที่ : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร 0-2791-5686-91, 5598

– เอกสารเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.