ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ในหลวงกับนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร” โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ในหลวงกับนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร”
โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
ประธานกรรมการแผนเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.