วัสดุก่อสร้างทนไฟ จากเศษไม้ยางพารา โดยรศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

[youtube]https://youtu.be/hqzICcrHtzM[/youtube]

วัสดุก่อสร้างทนไฟ จากเศษไม้ยางพารา ช่วยในการเพิ่มมูลค่าเศษไม้ยางพารา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างทนไฟ โดยการผ่านกระบวนการอัดน้ำยาด้วยสารประกอบโบรอน และนำมาประกอบในรูปแบบของ CROSS LAMINATE ซึ่งสามารถทนไฟได้ และยังป้องกันปลวกและแมลง ทำให้ไม้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ติดต่อได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8109

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.