ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา โทร 02-437661-5 ต่อ 3427

หรือ http://www.bangkokeducation.in.th