ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

สมัครออนไลน์ : การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ส่งใบสมัครได้ที่ shregist2559@gmail.com
หรือลงทะเบียน online ได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th หรือโทรสาร 0 2441 9182
ภายในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559การสมัครและลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน:
– ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
– กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2441 9182 หรือส่งมายัง shregist2559@gmail.com
(กรณีโอนเงินต่างจังหวัดต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเองมารับใบเสร็จรับเงินในวันงาน (เบิกต้นสังกัดได้))
– กรณีที่ท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่ 0 2800 2840-60 ต่อ 1007/1005
– การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– กรณีแขกรับเชิญ (ได้รับการ์ดเชิญ) ในวันงานกรุณานำการ์ดเชิญมาแสดงสิทธิ์หน้างานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
การส่งบทคัดย่อและบทสรุป/ผลการคัดเลือก
ติดต่อ คุณกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์
โทรศัพท์ 0 2800 2840-60 ต่อ 1008
โทรสาร 0 2441 9182
อีเมล shacademic2559@gmail.com
การส่งใบสมัครเข้าร่วมการประชุม/ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ คุณธัญญรัตน์ พุ่มผกา
โทรศัพท์ 0 2800 2840-60 ต่อ 1007
โทรสาร 0 2441 9182
อีเมล shregist2559@gmail.com ชำระค่าลงทะเบียน/ตรวจสอบการโอนเงิน/ใบเสร็จ
ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ คำศิริ
โทรศัพท์ 0 2800 2840-60 ต่อ 1005
โทรสาร 0 2441 9182
อีเมล shregist2559@gmail.com