ขอเชิญร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กำหนดจัดการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2559 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ พร้อมใบสมัครได้ที่ http://www.owf.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรการและกลไก กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว โทร 02 642 7747