ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “International workshop on Update Techniques for Mycotoxin detection in Animal Feed”

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “International workshop on Update Techniques for Mycotoxin detection in Animal Feed” ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถกรอก ใบสมัคร และส่งได้ที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนิตยา แจ้งโพธิ์นาค 02-797-1900 ต่อ 4501

-รายละเอียดโครงการ

-ใบสมัคร

-กำหนดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.