เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” สนับสนุนทุนในการเริ่มทำวิจัยให้แก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี จึงประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://rgj.trf.or.th เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-2788276

Leave a Reply

Your email address will not be published.