วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ

[youtube]https://youtu.be/3GeNtMQibuA[/youtube]

วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก สามารถปรับสมบัติ (การอุ้มน้ำและระบายอากาศ) ทางกายภาพ และปริมาณธาตุอาหารตามต้องการ สามารถทดแทนพีทมอส ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3428-1084

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.