สวพ.มก. จัดประชุมชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. ครั้งที่ 3/2558

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ