สวพ.มก. จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ