ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก.ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มก. และธกส.

ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศิจกายน 2558 ณ ห้องโถง ชั้น 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.