งานเปิดโลกวิศวกรรม 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้สามารถชมรายละเอียดนิทรรศการได้ที่ http://www.eng.kps.ku.ac.th/owe58/ 

– เอกสารเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.