สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยียมชมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.