สวพ.มก.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ