ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะวิจัย ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการแสดงนิทรรศการ ในงาน WiC2015 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการแสดงนิทรรศการในงาน
“1st  World Invention Innovation Contest (WiC2015)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
จัดโดย Korea Invention News (KINEWS) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558

 

 

ชื่อผลงาน :   “ผนังภายในจากใบสัก”   (Interior Panels Produced from Teak Leaves)

Spacial Award from AIA

สาขา :    Building & Construction

ผู้ประดิษฐ์คิดค้น :

 • อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • นางสาวภัสสร กลิ่นรอด (นิสิต ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร)
 • ศาสตราจารย์ ดร. โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • รองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ (คณะวนศาสตร์)

รางวัลที่ได้รับ :

 1.  GOLD Medal      (Awarded for outstanding performance)
 1. Special Award    Received from Asia Invention Association (AIA)    (Awarded for the most exceptional creativity and innovative idea)

 

ชื่อผลงาน :   “คอนกรีตบล็อกจากฟางข้าวเสริมลำไผ่”   (White Cement Block from Rice Straw and Reinforced Bamboo Culms)

สาขา : Building & Construction

Spacial Award from KINEWS

ผู้ประดิษฐ์คิดค้น :  

 • อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • นางสาววริษา สายะพันธ์ (นิสิต ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร)
 • ศาสตราจารย์ ดร. โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รางวัลที่ได้รับ :     

 1. SILVER Medal      (Awarded for outstanding performance)
 1. Special Award    Received from Korea Invention News (KINEWS)     (Awarded for the most stupendous work of invention entitled)