ประชุมชี้แจง “ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

วันที่ 21 กันยายน 2558 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมชี้แจง “ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ